Documentaire ‘Vuile Was?’

De documentaire ‘Vuile Was?’ is als preview vertoond in bescheiden kring in september 2015 op het festival ‘Te Gek’ in Bunnik. De komende weken zal er nog aan gewerkt worden.

‘Vuile Was?’ is gemaakt n.a.v. het theaterstuk ‘Hou me Los’ vanĀ Nynka Delcour. Hierin verbeeldt ze prachtig hoe het is een familielid te hebben met een psychische aandoening. Boeiend, indrukwekkend en behoorlijk emotioneel. Het is nog steeds voor velen een onbekend stukje van het leven, reden waarom zowel het theaterstuk als de docu zijn gemaakt.

In de docu vertellen mensen n.a.v. het theaterstuk over hun ervaringen, inzichten en wensen over hoe om te gaan met familieleden met een psychische aandoening. Zowel richting familie als richting hulpverleners wordt inzicht gegeven en een hand gereikt hoe de kwaliteit van leven verbetert kan worden.

In november 2015 wordt de definitie versie gepresenteerd en zal deze te koop zijn. Vervolgens wordt gekeken of omroepen interesse hebben zodat dit verhaal zoveel mogelijk mensen bereikt.

APart

View more posts from this author