Promo ‘Hou me los’

Een promo van het theaterstuk ‘Hou me los’ van Nynka Delcour en Rob Stoop over het hebben van een familielid met een psychische aandoening. Gevoelens en gedachten die hier mee te maken hebben komen op een soms indringende, maar soms ook humoristische wijze voorbij in teksten en liedjes.

Voor informatie: www.krachtvanbeleving.nl

Bekijk hier de promo.

Lees verder...

De Tafel van Tjako

De Tafel van Tjako is een muzikaal TV programma waarin Tjako Fennema een gezellig tafelgesprek houdt met zeer diverse musici van klassiek tot licht die daarna live optreden. Het programma wordt i.s.m. Marijke Koeman en Fred Vloo gemaakt voor de lokale omroep RTi Hilversum.

Voor afleveringen: kijk op het Youtube kanaal van RTi Hilversum

Lees verder...

Impressie Dansdagen XL van SCRIPT Utrecht

SCRIPT Utrecht organiseert culturele activiteiten op scholen in Utrecht. Voor het afscheid van juf Margreet werden de Dansdagen XL georganiseerd. Apart filmde het oefenen, de doorlopen en de theatervoorstelling. Hiermee werd een promofilmpje voor SCRIPT gemaakt en een DVD voor de scholen en juf Margreet ter herinnering.

Lees verder...

In productie: documentaire klooster Stad Gods Hilversum

Het klooster de Stad Gods in Hilversum sluit na 67 jaar haar deuren in april 2014. Voor de stichting Gedreven Leven maakt Apart een uitgebreide documentaire over leven en werken van de zusters in verleden, heden en toekomst in sociaal maatschappelijke context. Met speciale aandacht aan de eindeloze belangeloze zorg die ze altijd hebben geboden. Deze zusters waren pioniers qua thuiszorg en gezinsvervangende hulp. Gekeken wordt naar de bijzondere positie die het klooster inneemt in het Nederlandse klooster landschap en tevens de ontwikkeling van de professionele zorg naast de charitatieve. Productie 2013/2014.

Lees verder...

Campagne Fonds Psychische Gezondheid

Voor het de jaarlijkse landelijke campagne van het Fonds Psychische Gezondheid werd door Nynka Delcour en Rob Stoop het liedje ‘Hou me los’ geschreven. Apart filmde de opname ervan in de geluidsstudio in Vreeland. Dit filmpje wordt ter promotie gebruikt voor de campagne ‘Zorg om een ander, zorg voor uzelf’.

Bekijk hier het promotiefilmpje.

Lees verder...

Concert voor jong piano talent in Keppel

Voor de cursisten van de zomercursus Jong Pianotalent in Keppel voerden twee jonge pianisten speciaal een recital uit. APart werd gevraagd dit concert op te filmen ter lering ende vermaak van de nog zeer jonge cursisten.

Op de fraaie Grotrian Steinweg vleugel werd in het halve duister prachtig gemusiceerd tot grote indruk van de cursisten. Deze DVD is alleen intern verspreid.

Lees verder...

Welkom in de Kapel

De Kapel is de vrijplaats van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. Het fraaie monumentale voormalige koetshuis leent zich heel goed voor de brede wijze waarop men hier bij elkaar komt en elkaar zonder enig dogma ontmoet en inspireert.

Voor de Kerkennacht op 22 juni 2013 werd APart gevraagd een introductie filmpje te maken waarin een beeld wordt getoond van de vrijzinnige aard en de zeer diverse activiteiten van de Kapel. Een bijzondere plek in Hilversum.

Voor meer informatie: www.dekapel.nu

Bekijk hier het filmpje op het Youtube kanaal van de Kapel.

Lees verder...

Promofilmpje Museum Hilversum

Na het succes van de tentoonstelling Reframed I nu Reframed II. Aan de hand van ingezonden voorkeuren van bezoekers is er een keur aan kunst te zien die op een aparte manier met elkaar in verband is gebracht. APart verzorgde een nieuw intro filmpje. Hierbij wordt verband gelegd tussen de werken, soms op weer een ander onverwachte wijze.

Lees verder...

Toneelstuk van de Primary International School Hilversum

Voor de ISH primary, de basisschool van de International School Hilversum, filmde APart de twee jaarlijkse schoolplay. Het is elke keer indrukwekkend wat de kinderen toneelmatig weten te presteren. En ze doen allemaal mee van 4 – 12 jaar.

Deze DVD is verspreid onder de ouders. Geen voorbeeld i.v.m. privacy.

Lees verder...