Welkom

APART: VOOR BETROKKEN PRODUCTIES

Paul Delcour is met zijn bedrijf APart gespecialiseerd in producties met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Producties die een stukje van onze maatschappij behandelen, die een portret zijn van ons mens zijn, die de fascinatie voor het leven tonen.

Paul Delcour heeft koordirectie, fotografie en klankregie als achtergrond. Hij verzorgt de totale productie.

Regelmatig werkt Annette van Tol mee aan producties. Zij heeft een muzikale achtergrond. Voor meer informatie: www.annettevantol.nl

“Het gaat om de mensen en hun verhaal. De eigenheid van het onderwerp staat voorop, anders dan een eigen zienswijze. Het ergens over hebben zonder stelling te nemen.”

“De oprechte mens in beeld in al zijn gedrevenheid en passie.”

“Wat mensen bindt, niet wat hen scheidt.”

“Mijn passie is te weten wat jou drijft om iets te doen. En hoe is het zo gekomen. Je motortje, waarom doe je dat? Dat is een van mijn stokpaardjes: er wordt te weinig gekeken waarom mensen dingen doen. De beweegredenen van mensen. Men stelt: bedrijf zus en zo heeft dat of dat besloten. Bedrijven nemen geen beslissingen. Mensen doen dat.”
“Het gaat mij om de bewustwording. Dat is eigenlijk leren. Bewust worden hoe je handelt en doet, hoe belangrijk dat is, hoe cruciaal dat is.”

“Stimuleren om zelf na te denken. Verder dan een mening denken. Doordenken.”

“Bewust worden van het leven. Steeds minder egoistisch, omdat je dan snapt hoe alles verband heeft met elkaar. Eigenwijs zijn is niet egoïstisch.”

“Je weet van tevoren niet precies wat de geïnterviewde gaat vertellen. Dus de vragen zijn hoogstens een leidraad maar niet bepalend.”
Maskerloze interviews. Mensen zonder schilletje (Nynka Delcour).

“Expert. Komt van experience. Iemand met ervaring. Wij zeggen ervaringsdeskundige.”
“Vaak realiseren mensen zich pas door onze vragen het hoe en waarom van hun leven.”
“Een verhaal vertel ik vanuit verschillende perspectieven. Het hele kristal, niet een enkel facet. Ik rijg diverse interviews dooreen. Zo wordt het verhaal gezamenlijk verteld. Wordt het breder, dieper, completer.”

Documentaire ‘Ik zou ook Miranda kunnen zijn’, hier in haar geheel te bekijken.

Korte impressie 10 genomineerde gebouwen voor de Hilversumse Architectuur Prijs 2019.

Opname met Ton Koopman voor ‘De Tafel van Tjako’

Opname met Leo van Doeselaar en Wyneke Jordans

Let op de rechten: de opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor evt. aan de BUMA/STEMRA af te dragen rechten.