Concert voor jong piano talent in Keppel

Voor de cursisten van de zomercursus Jong Pianotalent in Keppel voerden twee jonge pianisten speciaal een recital uit. APart werd gevraagd dit concert op te filmen ter lering ende vermaak van de nog zeer jonge cursisten.

Op de fraaie Grotrian Steinweg vleugel werd in het halve duister prachtig gemusiceerd tot grote indruk van de cursisten. Deze DVD is alleen intern verspreid.

APart

View more posts from this author