De Tafel van Tjako

De Tafel van Tjako is een muzikaal TV programma waarin Tjako Fennema een gezellig tafelgesprek houdt met zeer diverse musici van klassiek tot licht die daarna live optreden. Het programma wordt i.s.m. Marijke Koeman en Fred Vloo gemaakt voor de lokale omroep RTi Hilversum.

Voor afleveringen: kijk op het Youtube kanaal van RTi Hilversum

APart

View more posts from this author