In productie: documentaire klooster Stad Gods Hilversum

Het klooster de Stad Gods in Hilversum sluit na 67 jaar haar deuren in april 2014. Voor de stichting Gedreven Leven maakt Apart een uitgebreide documentaire over leven en werken van de zusters in verleden, heden en toekomst in sociaal maatschappelijke context. Met speciale aandacht aan de eindeloze belangeloze zorg die ze altijd hebben geboden. Deze zusters waren pioniers qua thuiszorg en gezinsvervangende hulp. Gekeken wordt naar de bijzondere positie die het klooster inneemt in het Nederlandse klooster landschap en tevens de ontwikkeling van de professionele zorg naast de charitatieve. Productie 2013/2014.

APart

View more posts from this author