Internet kerkvieringen

Voor vijf kleinere geloofsgemeenschappen heeft APart al ruim 20 vieringen gefilmd voor online vertoning via YouTube ter vervanging van de reguliere vieringen die allemaal stilliggen door de maatregelen rond de Covid19 crisis. Op deze manier kunnen met name de oudere leden elkaar nog enigszins nabij zijn en geloof, hoop en steun ervaren.
Ongemerkt kunnen zo meer mensen dan ooit deze vieringen bekijken en meemaken hetgeen weer nieuw banden schept.

De vieringen zijn aangepast en ingekort tot de essentie, maar met veel vertrouwde elementen. Met name de Goede Week werd op deze manier uitgebreid in beeld gebracht, in totaal 15 vieringen.Gefilmd werd en wordt voor:
de Kapel, Hilversum
Doopsgezinde Gemeente Zeist
Naarden Bussum, combinatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnigen
Soefiecentrum Nederland
Klooster Casella, Hilversum

APart

View more posts from this author