KRO 2-luik zr Augustinessen van St. Monica

In de periode dat het klooster de Stad Gods in Hilversum ging sluiten, 2013/’14, hebben Paul Delcour en Annette van Tol als enigen de zusters Augustinessen van St. Monica een jaar lang mogen filmen en interviewen. Dat leverde veel unieke beelden op van een congregatie die weinig filmcamera’s binnen liet.

De KRO/NCRV zond in januari 2016 een 2-luik uit dat Paul en Annette hebben gemaakt, niet alleen met hun beeldmateriaal uit 2013/’14, maar aangevuld met beelden gefilmd in 2016 en met historisch beeldmateriaal uit de privé archieven van de zusters.

Het 2-luik is uitgezonden in januari 2017 op NPO 2 in het programma: ‘Roderick zoekt licht’, waarin presentator Roderick Vonhögen op zoek gaat naar hoopvolle ontwikkelingen en initiatieven, gedreven vanuit geloof (voorheen: Katholiek Nederland TV).

Deel 1 via Uitzending gemist.

Deel 2 via Uitzending gemist.

Trailer deel 1

Trailer deel 2

In deel 1 ligt de nadruk op het verleden
De zusters vertellen hoe zij in 1934 in Utrecht met hun eerste klooster begonnen door open te staan voor de nood van de mensen die op hen afkwamen, ongeacht stand of geloof. Hun credo is: wat kunnen wij voor u doen? Door de vooruitstrevende manier waarop de congregatie was opgezet, waren de zusters zelfstandig en vrijwel zelfvoorzienend. Zo hebben ze in de 7 kloosters die ze in Nederland en Frankrijk hebben gehad voor honderdduizenden mensen veel kunnen betekenen.

Landelijk bekendheid kwam vooral door Meisjesstad, wat zowel de naam van hun daklozenopvang was als van de loterij waarmee ze deze opvang bekostigden. Ook het tijdschrift ‘Stad Gods’, met in de topjaren 70.000 abonnees, en het klooster Stad Gods in Hilversum heeft landelijke betekenis gehad.

Door te spreken over hun leven komt ook de persoonlijke geloofsbeleving van de zusters aan bod en hoe die is veranderd met de tijd.

Deel 2 toont hoe het nu met de zusters gaat
Hoe het klooster aan de Waterstraat in Utrecht nog altijd actief is voor hun medemensen. En hoe klooster Casella in Hilversum met een geheel nieuw stiltecentrum is gekomen, gericht op jongeren van 18 tot 35 jaar en wat zeer succesvol blijkt. Zij hebben daarvoor hun eigen religieuze gewoonten omgebogen naar wat ondersteunend is voor jonge mensen en wat beter past in de tijd. Het heeft hen ‘dichter bij de bron’ bracht, aldus een zuster.

En er valt in de toekomst nog meer te verwachten, want er is nog inspirerend beeldmateriaal te over. Nu de geloofskant over de zusters door de KRO wordt uitgezonden, gaan Paul en Annette een lange documentaire maken waarin vooral de menselijke kant aan bod komt. En hoe hun persoonlijke groei verweven was met de zorg die de zusters altijd hebben gegeven. Vele gasten, moeders en tieners die door de zusters zijn geholpen, maar ook vele vrijwilligers, personeel en terreinbewoners komen aan het woord. Een hartverwarmend verhaal in een tijd waarin de roep om menselijke warmte en aandacht steeds groter lijkt te worden. Een inspiratie voor hoe we met elkaar, ook in de zorgverlening, om kunnen gaan.

APart

View more posts from this author