Meer online kerkvieringen

Ook voor de Doopsgezinden Gemeente Rotterdam heb ik de Advent en Kerst vieringen opgenomen voor online bekijken via Youtube.

Vele kerken merken dat ze zo onverwacht veel meer kijkers trekken dan daadwerkelijke kerk bezoekers. Een nieuwe bron van inspiratie en bekend worden met is aangeboord en de meeste willen hier mee door, vaak door middel van live streamen.

Ook maken meerdere kerken nu diverse filmpjes naast de gefilmde vieringen en brengen zo allerlei onderwerpen voor het voetlicht.

APart

View more posts from this author